Flexfilm

Onze Bijdrage

Wereldwijd worden talrijke initiatieven ontplooid om het gebruik van plastic verpakkingen te verminderen, hergebruik te stimuleren en de kwaliteit van inzameling en recycling te verbeteren. Het motto plastic wordt nooit meer afval, is daarin leidend.

 

De belangrijkste mondiale initiatieven om het probleem van plastic afval te verminderen, ondersteunen wij actief. Wij doen dit met allerlei activiteiten en ontwikkelingen die bijdragen tot verdere verduurzaming van ons assortiment krimp-, flowpack- en topseal folie en een betere plastic voetafdruk van onze klanten. Ieder jaar rapporteren wij onze voortgang aan de Ellen McArthur Foundation en aan het Plastic Pact in Nederland en Europa.

Plastic besparing

Flex Film is met bestaande en nieuwe klanten continu bezig om verpakkingen te verduurzamen.

Omdat het productaanbod van Flex Film zo goed als volledig bestaat uit goed recyclebare materialen ligt de focus vooral op het verminderen van het verbruik door bijvoorbeeld dunnere of smallere folie te gebruiken.

De inspanningen van Flex Film en haar klanten dragen bij aan een duurzamere toekomst en benadrukken het belang van samenwerking om een positieve impact op het milieu te realiseren.

 

Onderstaand de resultaten van afgelopen jaar:

Jaar
0
Geholpen klanten
0

26,58%

Gemiddelde besparing

No Data Found

Food verpakt in plastic?
Ja, dat heeft een reden!

Plastic afval en vervuiling door plastic hebben de laatste jaren negatief de aandacht getrokken van het publiek, de overheid en bedrijven over de hele wereld. We gebruiken immers te veel plastic, gaan daar onzorgvuldig mee om en recyclen te weinig. Daardoor heeft plastic een negatief imago gekregen. En dat is jammer. Want als je er goed mee omgaat is plastic een prima product met tal van voordelen.

Neem bijvoorbeeld de plastic verpakkingen waar food producten in verpakt zitten; daar wordt vaak kritiek op geuit. Maar food verpakt in plastic heeft wel degelijk een reden!  Plastic folie beschermt de food producten zodat deze hygiënisch bewaard worden, langer vers en beter houdbaar blijven. Daardoor gaan er niet alleen bij jou thuis, maar ook in de winkel en bij de boer minder food producten verloren. Voedselverspilling wordt aldus voorkomen en dat is goed voor het bestrijden van de wereldwijde voedseltekorten. Maar óók goed voor het milieu! Boeren hoeven immers minder te produceren en dat is positief voor de stikstofproblematiek.

Daarnaast bieden plastic verpakkingen nog meer voordelen. Neem de CO2 uitstoot. Ten opzichte van verpakkingenmiddelen zoals papier, karton, aluminium of glas, komt er bij de productie én het transport van plastic relatief weinig CO2 vrij. Dus minder dan bij papier-, karton-, aluminium- of glas productie. En dat is beter voor het milieu! Verder is plastic transparant waardoor het verpakte product goed zichtbaar is en het zich beter laat verkopen. Niet voor niets wordt vaak gezegd: zien doet kopen! Tot slot kan plastic goed gerecycled worden. Niet één keer, maar keer op keer weer. Om dit goed te realiseren moeten de ophaal- en sorteersystemen nog wel verbeteren, maar dan staat ook niets meer een optimaal hergebruik van de verpakking in de weg.

Heb je vragen over verduurzaming van een plastic folie verpakking?

Neem contact op met ons op nummer +31 182 388 700

of stuur een e-mail naar info@flexfilm.nl

Activiteiten die Flex Film ondersteunt.

Een overzicht:

De visie van de nieuwe plastic economie kent drie pijlers:

  1. ELIMINEER > Eliminatie van alle plastic dat we niet echt nodig hebben.
  2. INNOVEER >Plastic dat we wel nodig hebben moet herbruikbaar, biologisch afbreekbaar of te recyclen zijn.
  3. CIRCULEER > hergebruik alle plastic dat we wel nodig hebben, zodat dit niet meer in het milieu terecht kan komen.

Meer info >>

Aangesloten bedrijven -waaronder Flex Film- streven naar een circulaire economie voor plastic in Nederland:

  1. Willen de kringloop sluiten voor plastic producten en verpakkingen.
  2. Gaan op zoek naar innovaties die het gebruik van plastic verminderen en hergebruik mogelijk maken.
  3. En zorgen voor recycling van hoge kwaliteit, waardoor de vervuiling van onze leefomgeving door plastic stopt.

Meer info >>

De ondertekenaars van dit manifest – waaronder Flex Film – willen dat de lidstaten van de Verenigde Naties zich committeren tot een wereldwijde actie om plastic vervuiling tegen te gaan.


Meer info >>

Heb je vragen over verduurzaming van een plastic folie verpakking?

Neem contact op met ons op nummer +31 182 388 700

of stuur een e-mail naar info@flexfilm.nl

Flex Film investeert in kennis; onverminderde focus op duurzaam

Jeroen en Tom Kruiper zijn geïnterviewd door Verpakkingsmanagement.

In het artikel delen ze hun blik op de verpakkingsbranche en geven ze aan wat de uitdagingen zijn rondom duurzaam verpakken.

Scroll naar boven